Bắt đầu sử dụng

Xin chào! Hãy cùng làm quen với SeaTalk nhé!

Quản trị nhân sự với SeaTalk

Sau khi tạo tài khoản SeaTalk cho công ty của bạn, bạn có thể thiết lập và sử dụng các tính năng quản trị nhân sự được cung cấp bởi SeaTalk.

Thông tin công ty

Quản trị viên

Bạn có thể thêm nhân viên vào các phòng ban và chọn một nhân viên làm trưởng phòng ban. Ngoài ra, bạn có thể gán một số vai trò khác cho các nhân viên trong phòng ban như phê duyệt ngày nghỉ.

Người dùng

Sau khi quản trị viên thiết lập công ty, bạn có thể xem cấu trúc công ty từ ứng dụng SeaTalk.

Chấm công

Quản trị viên

Nếu bạn muốn nhân viên của bạn chấm công vào và ra tại văn phòng làm việc, bạn có thể thiết lập tính năng chấm công. Ngoài ra, SeaTalk cung cấp cho bạn tùy chọn để cho phép nhân viên chấm công từ xa.

Người dùng

Sau khi quản trị viên thiết lập tính năng chấm công, bạn có thể chấm công vào và ra trong ca làm việc của bạn. Nếu bạn quên chấm công hoặc chấm công sai thời điểm, bạn có thể gửi yêu cầu điều chỉnh chấm công.

Ngày nghỉ

Quản trị viên

Bạn có thể thiết lập tính năng ngày nghỉ cho nhân viên của bạn và quyết định loại ngày nghỉ nào nhân viên của bạn có đủ điều kiện sử dụng. Sau khi thiết lập xong, nhân viên của bạn có thể gửi yêu cầu ngày nghỉ từ ứng dụng SeaTalk, sau đó bạn có thể xem báo cáo về các yêu cầu ngày nghỉ hoặc số dư ngày nghỉ của nhân viên từ trang quản trị.

Người dùng

Sau khi quản trị viên thiết lập tính năng ngày nghỉ xong, bạn có thể dễ dàng yêu cầu ngày nghỉ hoặc xin thêm ngày nghỉ. Bạn cũng có thể xem thông tin về các loại ngày nghỉ mà bạn đủ điều kiện được hưởng.

Yêu cầu thanh toán

Quản trị viên

Bạn có thể thiết lập tính năng yêu cầu thanh toán cho nhân viên của bạn và cấu hình loại tiền tệ, hạng mục chi phí cho công ty. Nhân viên của bạn sau đó có thể gửi yêu cầu thanh toán cho các khoản chi tiêu của họ.

Người dùng

Sau khi quản trị viên thiết lập tính năng yêu cầu thanh toán, bạn có thể gửi yêu cầu thanh toán cho các khoản chi tiêu dành cho công việc.

Thông báo

Quản trị viên

Bạn có thể tạo kênh thông báogửi thông báo tới nhân viên.

Người dùng

Bạn có thể nhận được thông báo từ quản trị viên của bạn từ ứng dụng SeaTalk.

Cập nhật lúc 07/05/2021

Bạn có thấy hữu ích không?

Không
Bạn vẫn không tìm thấy nội dung đang cần?
Liên hệ